Kies het personeel dat bij jullie organisatie past!

Als we het woord ‘personeel’ opzoeken in het woordenboek vinden we de volgende uitleg. ‘Personeel: de personen in een bedrijf (organisatie), de personele bezetting.’

In feite dus alle personen in een organisatie. Personeel zorgt ervoor dat er iets gebeurt. Zonder gebeurt er niets. Personeel is dus een succesfactor van een bedrijf. Klinkt mooi, maar in naar de praktijk blijkt dat niet altijd zo te zijn. Hoe is dat bij jullie?

  • Is ook slechts 9% actief bij het werk betrokken?
  • Levert bij jullie ook 20% van het Personeel 80% van het resultaat? (Pareto beginsel)
  • Zijn jullie met hen net zo blij, als met die 80% die maar 20% levert?
  • Is gebrek aan motivatie ook een probleem bij jullie personeel?
  • Komt pesten op de werkvloer bij jullie voor?

Personeel is de sleutel tot succes. We horen het vaak en iedereen knikt instemmend. Zou het dan zo simpel zijn? In de praktijk is het helaas vaak anders. De veel gehoorde uitdrukking; ‘ik wens je veel personeel’ geeft al aan, dat personeel in de praktijk vaker als hinderlijke bijkomstigheid van de bedrijfsvoering wordt gezien, dan als succesfactor. De oorzaken daarvoor zijn divers.

Wij helpen je de vier hiernaast genoemde voornaamste oorzaken te onderkennen en ze succesvol op te lossen.

Werving & selectie

‘Juiste man op de juiste plaats.’ Was het maar waar! In de praktijk klopt dat niet altijd.

Er werken veel ‘juiste’ werknemers op de ‘verkeerde’ plaatsen. Dat kan diverse oorzaken hebben. Goed werven en selecteren kan direct een hoop ellende besparen.

Interne selectie & promotie

Hoe zit dat na promotie binnen de organisatie? Ook dan zitten er nog geregeld mensen op een verkeerde plaats. Dat is niet zo’n wonder, want er worden vaak hele andere eisen gesteld dan in de oude functie.

Ook hier geldt, een goede selectie en afstemming ‘man-plaats’, kan veel misère voorkomen.

Ontstoppen & maximaliseren

Ooit champagne zien bruisen met de kurk nog op de fles? Ooit iemand zien excelleren en sprankelen in een omgeving waarin hij bekneld werd?

Weg dus met die belemmeringen, als we mensen willen zien opbloeien en laten knallen! Zelfs de juiste persoon op de juiste plaats moet worden ‘ontkurkt’, of beter gezegd worden ‘ontstopt’.

Op naar een gezond bedrijf

Is uw bedrijf gezond als het financieel gezond is? Dat is wel de gangbare opvatting. Maar dan nog kunnen er heel ongezonde dingen in een bedrijf voorkomen.

91 %

NIET ACTIEF BETROKKEN BIJ HET WERK

27 %

IS WELEENS GEPEST IN ZIJN LOOPBAAN

35 %

VOELT ZICH NIET GEWAARDEERD

40 %

KAMPT MET BURNOUT- VERSCHIJNSELEN

Blog

Wie doet wat?

6 Feb 2018

Complexe maatschappij


Het is een understatement wanneer we zeggen, dat de huidige maatschappij complex in elkaar zit. Dat geldt ook voor alle processen die ervoor zorgen, dat de zaak draaiende blijft. Dat geldt binnen organisatie, bestuur, industrie, landbouw, zorg, onderwijs, veiligheid en al die andere functies, die vervuld moeten worden om de maatschappij draaiende te houden.


Daarbij gebeurt er niets, dan door mensen. We kennen daardoor een vrijwel onbeperkt aantal professies en het is geen wonder, dat schoolverlaters soms door de bomen het bos niet meer zien en grote moeite hebben met een beroepskeuze. Bovendien zetten we kinderen in het begin van hun tienerjaren voor de uitdaging een vakken pakket te kiezen, dat al sterk bepalend is voor de beroepsmogelijkheden na school. We zouden dan ook niet gek op moeten kijken, dat een deel van die schoolverlaters terechtkomt in een professie, die goed beschouwd niet (helemaal) past bij de aard van de persoon.


We komen ze in de loop van de dag overal tegen: de verkoper, die, vooral door non-verbale communicatie, de klant een gevoel van onbehagen geeft. Of de serveerster, die het presteert haar taak uit te voeren, zonder daarbij een glimlach op het gezicht te laten zien. Of de politieman, die niet in staat is de situationaliteit bij een gelegenheid mee te laten wegen. Vult u zelf maar aan.Mismatch


Dat zou allemaal niet zo'n vaart lopen, als bij sollicitatieprocedures dit soort "mismatches" van persoon en functie zou worden voorkomen. Maar in veruit de meeste gevallen is daar geen sprake van. Sollicitanten worden beoordeeld naar hun competenties en ervaring en op de indruk die zij wekken tijdens de gesprekken. Vrijwel nooit wordt beoordeeld, of hij of zij qua persoons aard, en de daaruit voortvloeiende kernwaarden en kernkwaliteiten, wel geschikt is voor de functie.


Organisaties kunnen zichzelf behoeden voor teleurstellingen met nieuw verworven personeel door de kandidaten vooraf te laten testen. De CVI™(Core Value Index) test van Taylor Protocols is de enige test die de onveranderlijke aard van elke persoon weergeeft. Daardoor kan worden bezien of de functie vereisten passen bij kernkwaliteiten en de kerneigenschappen van de sollicitant. Selecteer vervolgens uit diegenen waarbij dat het geval is. Alleen op deze manier krijg je de “juiste man op de juiste plaats”.


Mogen wij je daarbij helpen? Lees eens verder op onze website voor meer informatie.

0

Kenmerk van een organisatie of bedrijf

16 Jan 2018

Elke organisatie (en bedrijf) heeft een doel, levert een product. Ongeacht de aard of soort, zijn er altijd drie dingen nodig om dat te bereiken. Allereerst moet je weten waar je het over hebt: Kennis. Daarnaast zijn er Middelen nodig: gebouwen, machines, computers, wagenpark, geld en niet te vergeten, mensen. Maar kennis en middelen leveren pas resultaat op, als het derde ingrediënt aanwezig is: de Wil.De Wil


Problemen in organisaties ontstaan zelden door het ontbreken van kennis of omdat de noodzakelijke middelen ontbreken. De meeste problemen hebben te maken met de Wil, of een (gedeeltelijk) gebrek daaraan. Zo'n gebrek blijkt niet altijd uit wat mensen zeggen, maar des te duidelijker uit wat ze (niet) doen. Hoe vaak ontbreekt niet het verlangen om te excelleren? Wie kent niet de 9 tot 5 mentaliteit? Hoeveel mensen hebben geen "klik" met wat ze dagelijks aan werk verrichten?


In heel wat gevallen komt dat, omdat mensen niet op de goede plek in de organisatie zitten. Ze zijn dan naar aard en persoonlijkheid minder geschikt voor de functie of taak. Daar kan veel aan worden verbeterd, door de afstemming persoon-functie te verbeteren.Verminderde motivatie


Er zijn ook heel wat mensen, bij wie in de loop der jaren de motivatie is verminderd. Dat kan meerdere oorzaken hebben, maar een van de belangrijkste is de manier waarop binnen organisaties met hen wordt omgegaan. Beperking van de inbreng, geen of nauwelijks verantwoordelijkheid, overdreven regelgeving, ja zelfs gebrek aan respect in de benadering.


Hoewel gebrek aan wil in veel organisaties een feit is, is het geen gegeven waar we niet onder uit kunnen komen. Sterker nog, als we beter resultaat willen, moeten we het niet zoeken in meer kennis of betere middelen, maar vooral in de toename van de wil. Wat kan er op tegen 100% van het personeel, dat zich voor 100% inzet? Een utopie?


Wij willen samen met u die uitdaging wel aangaan. Een "dreamteam" is ook bij u mogelijk! 


Bekijk hier ons aanbod voor team optimalisatie. 
0

MAAK HET VERSCHIL MET JOUW PERSONEEL

De juiste man op de juiste plaats. Wij helpen hierbij.

Waar staat Personeelkompas voor?

Personeelkompas helpt om de mensen in bedrijven en organisaties te laten floreren! 

Daar wordt alles en iedereen beter van:

  • Om te beginnen het personeel, dat zich kan ontplooien en creatief kan zijn.
  • De eigenaren en leidinggevenden, die zich omringd weten door goed gemotiveerd personeel.
  • De bedrijfsresultaten, die steeds gunstiger zullen worden.
  • Maar ook wij, omdat we weer eens bevestigd zien, dat waar wij in geloven, ook echt werkt.

Wij hanteren een aantal beginselen die noodzakelijk zijn om tot die optimalisering te komen. Beginselen, waar we jou warm voor zullen maken!

team_medium

WIL JIJ MEER WETEN OVER ONZE WERKWIJZE?

Lees hier verder over wie wij zijn en wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen!