Crew Resource Management (CRM)

Crew Resource management is ontstaan in de jaren 70 van de vorige eeuw naar aanleiding van een aantal grote ongevallen in de burgerluchtvaart. Daarbij bleek, dat in een veel gevallen de oorzaak van de vliegramp terug te voeren was op de wijze waarop de cockpit bemanning met een (of meer) probleem was omgegaan.

CRM wordt thans op vele plaatsen toegepast, vooral in situaties, waarin het risico op (ernstige) ongevallen of fatale fouten groot is.

De principes van CRM zijn echter ook zeer goed toepasbaar in minder risicovolle situaties. CRM zorgt naast meer veiligheid ook voor een grotere efficiëntie en effectiviteit.

CRM gaat ervan uit, dat taken, opdrachten, resultaten worden uitgevoerd of behaald door een collectief. De omvang van dat collectief blijkt niet echt relevant. Elk lid van dat collectief is verantwoordelijk voor het welslagen.

Uit onderzoek is geleken, dat het gaat om een aantal specifieke zaken. In het proces naar het resultaat moeten activiteiten in de juiste volgorde gepland worden, moeten besluiten worden genomen, dient er sprake te zijn van een heldere en duidelijke communicatie, is een juist beeld van de situatie en omgeving essentieel en zal er sturing aan het proces moeten worden gegeven. Daarnaast is er behoefte aan een gezonde dosis mondigheid bij elk lid, je uitspreken als daar aanleiding voor is. Dat alles vergt een attitude of besef, dat elk lid van het collectief een wezenlijke bijdrage levert aan het te behalen doel. Een besef van onderlinge afhankelijkheid

Door opleiding, training en vorming kunnen de groepsleden zich deze belangrijke zaken eigen maken. Daarmee heeft een organisatie meteen het beste stuk gereedschap in handen om op de website genoemde ziekmakende zaken te bestrijden en te voorkomen.

Plaatje personeelkompas CRM

MAAK HET VERSCHIL MET JOUW PERSONEEL!

De juiste man op de juiste plaats. Wij helpen hierbij.

Waar staat Personeelskompas voor?

Personeelskompas helpt om de mensen in bedrijven en organisaties te laten floreren! 

Daar wordt alles en iedereen beter van:

  • Om te beginnen het personeel, dat zich kan ontplooien en creatief kan zijn.
  • De eigenaren en leidinggevenden, die zich omringd weten door goed gemotiveerd personeel.
  • De bedrijfsresultaten, die steeds gunstiger zullen worden.
  • Maar ook wij, omdat we weer eens bevestigd zien, dat waar wij in geloven, ook echt werkt.

Wij hanteren een aantal beginselen die noodzakelijk zijn om tot die optimalisering te komen. Beginselen, waar we jouw warm voor zullen maken!

team_medium