Written by Cees van Egmond

Kenmerk van een organisatie of bedrijf

Elke organisatie (en bedrijf) heeft een doel, levert een product. Ongeacht de aard of soort, zijn er altijd drie dingen nodig om dat te bereiken. Allereerst moet je weten waar je het over hebt: Kennis. Daarnaast zijn er Middelen nodig: gebouwen, machines, computers, wagenpark, geld en niet te vergeten, mensen. Maar kennis en middelen leveren pas resultaat op, als het derde ingrediënt aanwezig is: de Wil.

De Wil

Problemen in organisaties ontstaan zelden door het ontbreken van kennis of omdat de noodzakelijke middelen ontbreken. De meeste problemen hebben te maken met de Wil, of een (gedeeltelijk) gebrek daaraan. Zo’n gebrek blijkt niet altijd uit wat mensen zeggen, maar des te duidelijker uit wat ze (niet) doen. Hoe vaak ontbreekt niet het verlangen om te excelleren? Wie kent niet de 9 tot 5 mentaliteit? Hoeveel mensen hebben geen “klik” met wat ze dagelijks aan werk verrichten?

In heel wat gevallen komt dat, omdat mensen niet op de goede plek in de organisatie zitten. Ze zijn dan naar aard en persoonlijkheid minder geschikt voor de functie of taak. Daar kan veel aan worden verbeterd, door de afstemming persoon-functie te verbeteren.

Verminderde motivatie

Er zijn ook heel wat mensen, bij wie in de loop der jaren de motivatie is verminderd. Dat kan meerdere oorzaken hebben, maar een van de belangrijkste is de manier waarop binnen organisaties met hen wordt omgegaan. Beperking van de inbreng, geen of nauwelijks verantwoordelijkheid, overdreven regelgeving, ja zelfs gebrek aan respect in de benadering.

Hoewel gebrek aan wil in veel organisaties een feit is, is het geen gegeven waar we niet onder uit kunnen komen. Sterker nog, als we beter resultaat willen, moeten we het niet zoeken in meer kennis of betere middelen, maar vooral in de toename van de wil. Wat kan er op tegen 100% van het personeel, dat zich voor 100% inzet? Een utopie?

Wij willen samen met u die uitdaging wel aangaan. Een “dreamteam” is ook bij u mogelijk! 

Bekijk hier ons aanbod voor team optimalisatie. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *