Kies de richting die echt bij jou past!

Personeel is de sleutel tot succes. We horen het vaak en iedereen knikt instemmend. Zou het dan zo simpel zijn? In de praktijk is het helaas vaak anders.

De veel gehoorde uitdrukking; ‘ik wens je veel personeel’ geeft al aan, dat personeel in de praktijk vaker als hinderlijke bijkomstigheid van de bedrijfsvoering wordt gezien, dan als succesfactor. De oorzaken daarvoor zijn divers.

Wij helpen je de vier hieronder genoemde voornaamste oorzaken te onderkennen en ze succesvol op te lossen.

Werving & Selectie

‘Juiste man op de juiste plaats.’ Was het maar waar! In de praktijk klopt dat niet altijd.

Er werken veel ‘prima’ werknemers op de ‘verkeerde’ plaatsen. Dat kan diverse oorzaken hebben. Goed werven en selecteren kan direct een hoop ellende besparen.

Maximaliseren

Ooit champagne zien bruisen met de kurk nog op de fles? Ooit iemand zien excelleren en sprankelen in een omgeving waarin hij bekneld werd? Weg dus met die belemmeringen, als we mensen willen zien opbloeien en laten knallen! Zelfs de juiste persoon op de juiste plaats moet worden ‘ontkurkt’, of beter gezegd worden ‘ontstopt’!

Interne selectie & promotie

Hoe zit dat na promotie binnen de organisatie? Ook dan zitten er nog geregeld mensen op een verkeerde plaats. Dat is niet zo’n wonder, want er worden vaak hele andere eisen gesteld dan in de oude functie.

Ook hier geldt, een goede selectie en afstemming “man-plaats”, kan veel misère voorkomen.

Op naar een gezond bedrijf

Is uw bedrijf gezond als het financieel gezond is?

Dat is wel de gangbare opvatting. Maar dan nog kunnen er heel ongezonde dingen in een bedrijf voorkomen.

MAAK HET VERSCHIL MET JOUW PERSONEEL!

De juiste man op de juiste plaats. Wij helpen hierbij.

Waar staat Personeelskompas voor?

Personeelskompas helpt om de mensen in bedrijven en organisaties te laten floreren! 

Daar wordt alles en iedereen beter van:

  • Om te beginnen het personeel, dat zich kan ontplooien en creatief kan zijn.
  • De eigenaren en leidinggevenden, die zich omringd weten door goed gemotiveerd personeel.
  • De bedrijfsresultaten, die steeds gunstiger zullen worden.
  • Maar ook wij, omdat we weer eens bevestigd zien, dat waar wij in geloven, ook echt werkt.

Wij hanteren een aantal beginselen die noodzakelijk zijn om tot die optimalisering te komen. Beginselen, waar we jouw warm voor zullen maken!

team_medium