Written by Cees van Egmond

Wie doet wat?

Complexe maatschappij

Het is een understatement wanneer we zeggen, dat de huidige maatschappij complex in elkaar zit. Dat geldt ook voor alle processen die ervoor zorgen, dat de zaak draaiende blijft. Dat geldt binnen organisatie, bestuur, industrie, landbouw, zorg, onderwijs, veiligheid en al die andere functies, die vervuld moeten worden om de maatschappij draaiende te houden.

Daarbij gebeurt er niets, dan door mensen. We kennen daardoor een vrijwel onbeperkt aantal professies en het is geen wonder, dat schoolverlaters soms door de bomen het bos niet meer zien en grote moeite hebben met een beroepskeuze. Bovendien zetten we kinderen in het begin van hun tienerjaren voor de uitdaging een vakken pakket te kiezen, dat al sterk bepalend is voor de beroepsmogelijkheden na school. We zouden dan ook niet gek op moeten kijken, dat een deel van die schoolverlaters terechtkomt in een professie, die goed beschouwd niet (helemaal) past bij de aard van de persoon.

We komen ze in de loop van de dag overal tegen: de verkoper, die, vooral door non-verbale communicatie, de klant een gevoel van onbehagen geeft. Of de serveerster, die het presteert haar taak uit te voeren, zonder daarbij een glimlach op het gezicht te laten zien. Of de politieman, die niet in staat is de situationaliteit bij een gelegenheid mee te laten wegen. Vult u zelf maar aan.

Mismatch

Dat zou allemaal niet zo’n vaart lopen, als bij sollicitatieprocedures dit soort “mismatches” van persoon en functie zou worden voorkomen. Maar in veruit de meeste gevallen is daar geen sprake van. Sollicitanten worden beoordeeld naar hun competenties en ervaring en op de indruk die zij wekken tijdens de gesprekken. Vrijwel nooit wordt beoordeeld, of hij of zij qua persoons aard, en de daaruit voortvloeiende kernwaarden en kernkwaliteiten, wel geschikt is voor de functie.

Organisaties kunnen zichzelf behoeden voor teleurstellingen met nieuw verworven personeel door de kandidaten vooraf te laten testen. De CVI™(Core Value Index) test van Taylor Protocols is de enige test die de onveranderlijke aard van elke persoon weergeeft. Daardoor kan worden bezien of de functie vereisten passen bij kernkwaliteiten en de kerneigenschappen van de sollicitant. Selecteer vervolgens uit diegenen waarbij dat het geval is. Alleen op deze manier krijg je de “juiste man op de juiste plaats”.

Mogen wij je daarbij helpen? Lees eens verder op onze website voor meer informatie.

Written by Cees van Egmond

Personeel werven en selecteren


Ra, ra wie wordt het?

Personeel werven en selecteren, je zou toch verwachten, dat zoiets secuur en objectief gebeurt en dat de juiste man op de juiste plaats terecht komt. Nou vergeet het maar!


Subjectief en uit de losse pols

Volgens Lydewij van der Sluis, hoogleraar bij Nijenrode, is het proces primitief, subjectief en uit de losse pols. Met andere woorden, geen enkele garantie, dat de juiste persoon voor de functie wordt gekozen.
Dat heeft twee oorzaken. Allereerst omdat voor de functie hooguit bekend is wat de kandidaat moet kunnen, maar vrijwel nooit, welk type mens voor de functie nodig is.


Type mens

Vervolgens weet men van de respondenten hooguit (wat ze zelf zeggen) wat ze kunnen, maar niet wat voor type mens men voor zich heeft. Afstemming van functie en persoon moet dan wel natte vingerwerk worden, zodat tal van subjectieve zaken wel een rol moeten gaan spelen. De oplossingen hiervoor zoekt Van der Sluis vooral in meer competenties bij wervers en selecteurs, zonder overigens aan te geven welke competenties bij hen dan kennelijk gemist worden. Waarschijnlijk blijft het dweilen met de
kraan open.


Tenzij… 

Met behulp van het instrumentarium van Taylor Protocols zijn wij in staat om zowel de functie nader te definiëren en het profiel van de respondenten vast te stellen. We maken daarbij gebruik van het Top Performance Profile™ en de Core Value Index™. Door te kijken welke eigenschappen de functie vergt en die vervolgens te vergelijken met de onveranderlijke aard en eigenschappen van de kandidaten, weten we welke persoon die heeft gesolliciteerd een profiel heeft, dat overeenstemt met het functieprofiel.


Gegarandeerd de juiste ‘match’

Daarna wordt het tijd naar competenties en ervaring te kijken. Het zou toch wat zijn: alleen maar Top Performers in dienst! En dat alleen maar omdat we de focus verleggen van ‘wat’; iemand is (opvoeding, opleiding, ervaring, omgevingsinvloeden) naar ‘wie’ iemand is (onveranderlijke aard en kerneigenschappen).

Waar wacht je nog op? Ontdek het zelf: doe nu de gratis CVI.