Taylor Protocols™

Core Values Index™ (CVI™)

De effectiviteit van Taylor Protocols™ is gebaseerd op de Core Value Index™ (CVI™). De Core Values Index ™ (CVI ™) is een revolutionaire test die de aangeboren, onveranderlijke aard van een individu meet! Het brengt de individuele menselijke energie op een wetenschappelijk onderbouwde, unieke wijze in beeld.

De CVI™ geeft een uiterst betrouwbaar en zorgvuldig beeld van de belangrijkste kernwaarden en diepste onderliggende motieven van een individu. Waar krijg je energie van en waarvan juist niet?

De CVI zorgt, met een instant online rapport, voor een zeer nauwkeurig en betrouwbaar beeld van wie iemand daadwerkelijk is.

Typeringen
Taylor Protocols™ hanteert vier typeringen elk met hun eigen kernwaarden en sterke punten:

  • Builder: ‘Kracht ondersteund door vertrouwen’ – reageert intuïtief, praktisch en werkt onafhankelijk
  • Merchant: ‘Samenwerken ondersteund door oprechtheid’ – reageert intuïtief, creatief en zoekt samenwerking
  • Innovator: ‘Wijsheid ondersteund door compassie’- reageert creatief, cognitief en werkt onafhankelijk
  • Banker: Kennis ondersteund door rechtvaardigheid – reageert cognitief, praktisch en zoekt samenwerking

De resultaten van de test gebruiken wij om duidelijk te maken welke kandidaten overeenkomen met de voorwaarden om een functie succesvol te kunnen invullen. Dat geldt dus zowel voor te vervullen vacatures als voor de huidige bezetting van functies. En daarmee kunnen wij met jullie samen succesvol Pareto te lijf!

Taylor Protocols - Top Performer Profile

MAAK HET VERSCHIL MET JOUW PERSONEEL!

De juiste man op de juiste plaats. Wij helpen hierbij.

Waar staat Personeelskompas voor?

Personeelskompas helpt om de mensen in bedrijven en organisaties te laten floreren! 

Daar wordt alles en iedereen beter van:

  • Om te beginnen het personeel, dat zich kan ontplooien en creatief kan zijn.
  • De eigenaren en leidinggevenden, die zich omringd weten door goed gemotiveerd personeel.
  • De bedrijfsresultaten, die steeds gunstiger zullen worden.
  • Maar ook wij, omdat we weer eens bevestigd zien, dat waar wij in geloven, ook echt werkt.

Wij hanteren een aantal beginselen die noodzakelijk zijn om tot die optimalisering te komen. Beginselen, waar we jouw warm voor zullen maken!

team_medium