Werving en selectie

‘Juiste man op de juiste plaats’. Was het maar waar! In de praktijk klopt dat niet altijd. Er werken veel ‘juiste’ werknemers op de ‘verkeerde’ plaatsen. Dat kan diverse oorzaken hebben. Goed werven en selecteren kan direct een hoop ellende besparen.

In de praktijk blijkt er in de koppeling ‘man-plaats’ onvoldoende duidelijkheid over de vereisten van de ‘plaats’ en al helemaal geen duidelijkheid over de vereiste kernwaarden en kernkwaliteiten van de ‘man’ (of vrouw).

TOETSBARE FUNCTIEPROFIELEN 
Functieprofielen die toetsbaar of vergelijkbaar zijn met persoonsprofielen kunnen daarin een enorme verbetering opleveren. Wij helpen u om enerzijds het functieprofiel te beschrijven en anderzijds kandidaten te selecteren, die qua aard, kernkwaliteiten en eigenschappen geschikt zijn voor de beschreven functie.

CORE VALUE INDEX (CVI)
We maken voor het vaststellen van het persoonsprofiel gebruik van de Core Value Index (CVI) en andere methodieken van Taylor Protocols. Gevolg hiervan zijn duidelijke functies met daaraan gekoppeld ‘passende’ functionarissen, of te wel: Juiste man op de juiste plaats!

Bekijk onze overige diensten:

Maximaliseren

Ooit champagne zien bruisen met de kurk nog op de fles? Ooit iemand zien excelleren en sprankelen in een omgeving waarin hij bekneld werd? Weg dus met die belemmeringen, als we mensen willen zien opbloeien en laten knallen! Zelfs de juiste persoon op de juiste plaats moet worden ‘ontkurkt’, of beter gezegd worden ‘ontstopt’.

Op naar een gezond bedrijf

Is uw bedrijf gezond als het financieel gezond is?

Dat is wel de gangbare opvatting. Maar dan nog kunnen er heel ongezonde dingen in een bedrijf voorkomen.

Interne selectie & promotie

Hoe zit dat na promotie binnen de organisatie? Ook dan zitten er nog geregeld mensen op een verkeerde plaats. Dat is niet zo’n wonder, want er worden vaak hele andere eisen gesteld dan in de oude functie.

Ook hier geldt, een goede selectie en afstemming ‘man-plaats’, kan veel misère voorkomen.

MAAK HET VERSCHIL MET JOUW PERSONEEL!

De juiste man op de juiste plaats. Wij helpen hierbij.