Written by Cees van Egmond

Wie doet wat?

Complexe maatschappij

Het is een understatement wanneer we zeggen, dat de huidige maatschappij complex in elkaar zit. Dat geldt ook voor alle processen die ervoor zorgen, dat de zaak draaiende blijft. Dat geldt binnen organisatie, bestuur, industrie, landbouw, zorg, onderwijs, veiligheid en al die andere functies, die vervuld moeten worden om de maatschappij draaiende te houden.

Daarbij gebeurt er niets, dan door mensen. We kennen daardoor een vrijwel onbeperkt aantal professies en het is geen wonder, dat schoolverlaters soms door de bomen het bos niet meer zien en grote moeite hebben met een beroepskeuze. Bovendien zetten we kinderen in het begin van hun tienerjaren voor de uitdaging een vakken pakket te kiezen, dat al sterk bepalend is voor de beroepsmogelijkheden na school. We zouden dan ook niet gek op moeten kijken, dat een deel van die schoolverlaters terechtkomt in een professie, die goed beschouwd niet (helemaal) past bij de aard van de persoon.

We komen ze in de loop van de dag overal tegen: de verkoper, die, vooral door non-verbale communicatie, de klant een gevoel van onbehagen geeft. Of de serveerster, die het presteert haar taak uit te voeren, zonder daarbij een glimlach op het gezicht te laten zien. Of de politieman, die niet in staat is de situationaliteit bij een gelegenheid mee te laten wegen. Vult u zelf maar aan.

Mismatch

Dat zou allemaal niet zo’n vaart lopen, als bij sollicitatieprocedures dit soort “mismatches” van persoon en functie zou worden voorkomen. Maar in veruit de meeste gevallen is daar geen sprake van. Sollicitanten worden beoordeeld naar hun competenties en ervaring en op de indruk die zij wekken tijdens de gesprekken. Vrijwel nooit wordt beoordeeld, of hij of zij qua persoons aard, en de daaruit voortvloeiende kernwaarden en kernkwaliteiten, wel geschikt is voor de functie.

Organisaties kunnen zichzelf behoeden voor teleurstellingen met nieuw verworven personeel door de kandidaten vooraf te laten testen. De CVI™(Core Value Index) test van Taylor Protocols is de enige test die de onveranderlijke aard van elke persoon weergeeft. Daardoor kan worden bezien of de functie vereisten passen bij kernkwaliteiten en de kerneigenschappen van de sollicitant. Selecteer vervolgens uit diegenen waarbij dat het geval is. Alleen op deze manier krijg je de “juiste man op de juiste plaats”.

Mogen wij je daarbij helpen? Lees eens verder op onze website voor meer informatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *