Waar staat Personeelkompas voor?

Personeelkompas helpt om de mensen in bedrijven en organisaties te laten floreren! 

Daar wordt alles en iedereen beter van:

  • Om te beginnen het personeel, dat zich kan ontplooien en creatief kan zijn.
  • De eigenaren en leidinggevenden, die zich omringd weten door goed gemotiveerd personeel.
  • De bedrijfsresultaten, die steeds gunstiger zullen worden.
  • Maar ook wij, omdat we weer eens bevestigd zien, dat waar wij in geloven, ook echt werkt.

Wij hanteren een aantal beginselen die noodzakelijk zijn om tot die optimalisering te komen. Beginselen, waar we jullie warm voor zullen maken!

Vergelijk respect met het bloed in ons lichaam: zonder kan er geen onderdeel van het lichaam naar behoren functioneren.

Respect is ons belangrijkste kenmerk ten opzichte van onze relaties.

Maar wij zijn er ook van overtuigd, dat respect het belangrijkste kenmerk is van de relaties binnen elke organisatie.

Van boven naar beneden, van beneden naar boven, van links naar rechts en omgekeerd.

In elke organisatie is elke persoon nodig. Geen bedrijf veroorlooft zich immers een overbodige kostenpost.

Maar mensen moeten ook weten, dat ze nodig zijn.

Niet alleen individueel, naast, onder en boven elkaar, maar vooral met elkaar.

Pas dan wordt het resultaat meer dan de som van de inspanningen!

Graag hebben we in onze organisaties mensen met een hoog opleidingsniveau en een buik vol ervaring.

Die staan vervolgens te trappelen van ongeduld om de beschikbare kennis, kunde en ervaring maximaal toe te passen.

Helaas moeten ze dikwijls met de ‘handrem erop’ functioneren. Dan moeten we het ook niet gek vinden dat ze oververhit raken en vastlopen!

Groei is een kenmerk van leven. Mensen willen groeien, leren, ervaring opdoen, wijzer worden en dikwijls ook nieuwe uitdagingen aangaan.

Met die groei kan elk bedrijf en organisatie haar voordeel doen, zelf ook groeien.

Moedigen jullie dit aan? Of geldt hier ook de aangetrokken handrem?

Inbreng en ontplooiing kunnen niet zonder verantwoordelijkheid.

Verantwoordelijkheid moet zijn belegd in de hele organisatie, van hoog tot laag.

Maar dan wel voorzien van de juiste bevoegdheden en noodzakelijke middelen.
En niet te vergeten de noodzakelijke rekenschap!

MAAK HET VERSCHIL MET JOUW PERSONEEL!

De juiste man op de juiste plaats. Wij helpen hierbij.