Aanpak

ALS EEN FYSIOTHERAPEUT
Vergelijk ons met de fysiotherapeut. Mensen komen er binnen met een fysieke beperking en vrijwel iedereen gaat weg terwijl die beperking (goeddeels) ongedaan gemaakt is. De fysiotherapeut begeleidt, gebruikt wat instrumenten, soms met een beetje duw- en trekwerk, maar de mensen overwinnen de beperking uiteindelijk op eigen kracht.

EIGEN KRACHT
Ook wij begeleiden mensen en groepen die nog niet in hun ‘volle kracht’ staan. Ook wij gebruiken een aantal instrumenten, zullen hier en daar een beetje ‘duwen en trekken’, maar de verbeteringen vinden op eigen kracht plaats. Dit is ook de beste garantie, dat de veranderingen blijvend zijn. Dus geen in de organisatie adviesbranche zo gewilde ‘trukendoos’, maar bewustwording van eigen en andermans mogelijkheden.

MAATWERK
Daarom zal ons advies altijd maatwerk zijn. We maken eerst samen met jullie een inventarisatie van de situatie en stellen in overleg de verbeterpunten vast. Die worden opgenomen in een plan van aanpak, dat uniek is voor jullie situatie.

Het in overleg met jullie samengestelde plan van aanpak kan onder meer voorzien in het toepassen van de genoemde testsystematiek met als mogelijk gevolg een herschikking van personeel over bepaalde functies.

Daarnaast moet je denken aan het optimaliseren van de aansturing en het verbeteren van de groepsprocessen door vorming, verdieping, training en coaching. De vormgeving daarvan zal afhangen van de gesignaleerde problematiek, de aard hiervan en de huidige werkwijze van jullie bedrijf of organisatie.

 

Werkprincipes

K.M.W.
Elke organisatie heeft drie elementen nodig om een product te realiseren.
Allereerst Kennis, vervolgens Middelen en tenslotte de Wil om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Aan de eerste twee valt over het algemeen niet zo heel veel te verbeteren. Wij concentreren ons op de (individuele en collectieve) Wil, omdat daar de grootste winst te behalen valt. Terloops kijken we naar organisatie en procesgang, maar dat alleen, als die de optimalisering van de Wil in de weg staan.

PARETO PRINCIPE
Simpel gezegd komt het Pareto principe er op neer, dat 20% verantwoordelijk is voor 80% van het resultaat. Dus 80% voor 20% resultaat. Daar wordt je als ondernemer of bestuurder natuurlijk niet vrolijk van. Toch zien we dat principe bewaarheid in de praktijk. Maar dat gebeurt alleen als we de zaak op zijn beloop laten. Wij geloven, dat het heel anders kan. Wij denken, dat we samen met jullie dat principe kunnen ontkrachten en met name die 80% tot veel grotere prestaties kunnen brengen.

Deskundigheid

Wij bieden jullie onze diensten aan op grond van een gedegen- en zeer uitgebreide deskundigheid.

Een afgeronde universitaire studie psychologie, een diepgaande studie over leiderschap en jarenlange ervaring in het aansturen van complexe organisaties in uitdagende omgevingen.

Daarnaast zijn wij gecertificeerde consulenten en coaches van Taylor Protocols, een test en selectie methodiek die uniek is in zijn soort.

MAAK HET VERSCHIL MET JOUW PERSONEEL!

De juiste man op de juiste plaats. Wij helpen hierbij.

Waar staat Personeelkompas voor?

Personeelkompas helpt om de mensen in bedrijven en organisaties te laten floreren! 

Daar wordt alles en iedereen beter van:

  • Om te beginnen het personeel, dat zich kan ontplooien en creatief kan zijn.
  • De eigenaren en leidinggevenden, die zich omringd weten door goed gemotiveerd personeel.
  • De bedrijfsresultaten, die steeds gunstiger zullen worden.
  • Maar ook wij, omdat we weer eens bevestigd zien, dat waar wij in geloven, ook echt werkt.

Wij hanteren een aantal beginselen die noodzakelijk zijn om tot die optimalisering te komen. Beginselen, waar we jou warm voor zullen maken!

team_medium