Written by Cees van Egmond

Wie doet wat?

Complexe maatschappij

Het is een understatement wanneer we zeggen, dat de huidige maatschappij complex in elkaar zit. Dat geldt ook voor alle processen die ervoor zorgen, dat de zaak draaiende blijft. Dat geldt binnen organisatie, bestuur, industrie, landbouw, zorg, onderwijs, veiligheid en al die andere functies, die vervuld moeten worden om de maatschappij draaiende te houden.

Daarbij gebeurt er niets, dan door mensen. We kennen daardoor een vrijwel onbeperkt aantal professies en het is geen wonder, dat schoolverlaters soms door de bomen het bos niet meer zien en grote moeite hebben met een beroepskeuze. Bovendien zetten we kinderen in het begin van hun tienerjaren voor de uitdaging een vakken pakket te kiezen, dat al sterk bepalend is voor de beroepsmogelijkheden na school. We zouden dan ook niet gek op moeten kijken, dat een deel van die schoolverlaters terechtkomt in een professie, die goed beschouwd niet (helemaal) past bij de aard van de persoon.

We komen ze in de loop van de dag overal tegen: de verkoper, die, vooral door non-verbale communicatie, de klant een gevoel van onbehagen geeft. Of de serveerster, die het presteert haar taak uit te voeren, zonder daarbij een glimlach op het gezicht te laten zien. Of de politieman, die niet in staat is de situationaliteit bij een gelegenheid mee te laten wegen. Vult u zelf maar aan.

Mismatch

Dat zou allemaal niet zo’n vaart lopen, als bij sollicitatieprocedures dit soort “mismatches” van persoon en functie zou worden voorkomen. Maar in veruit de meeste gevallen is daar geen sprake van. Sollicitanten worden beoordeeld naar hun competenties en ervaring en op de indruk die zij wekken tijdens de gesprekken. Vrijwel nooit wordt beoordeeld, of hij of zij qua persoons aard, en de daaruit voortvloeiende kernwaarden en kernkwaliteiten, wel geschikt is voor de functie.

Organisaties kunnen zichzelf behoeden voor teleurstellingen met nieuw verworven personeel door de kandidaten vooraf te laten testen. De CVI™(Core Value Index) test van Taylor Protocols is de enige test die de onveranderlijke aard van elke persoon weergeeft. Daardoor kan worden bezien of de functie vereisten passen bij kernkwaliteiten en de kerneigenschappen van de sollicitant. Selecteer vervolgens uit diegenen waarbij dat het geval is. Alleen op deze manier krijg je de “juiste man op de juiste plaats”.

Mogen wij je daarbij helpen? Lees eens verder op onze website voor meer informatie.

Written by Cees van Egmond

Kenmerk van een organisatie of bedrijf

Elke organisatie (en bedrijf) heeft een doel, levert een product. Ongeacht de aard of soort, zijn er altijd drie dingen nodig om dat te bereiken. Allereerst moet je weten waar je het over hebt: Kennis. Daarnaast zijn er Middelen nodig: gebouwen, machines, computers, wagenpark, geld en niet te vergeten, mensen. Maar kennis en middelen leveren pas resultaat op, als het derde ingrediënt aanwezig is: de Wil.

De Wil

Problemen in organisaties ontstaan zelden door het ontbreken van kennis of omdat de noodzakelijke middelen ontbreken. De meeste problemen hebben te maken met de Wil, of een (gedeeltelijk) gebrek daaraan. Zo’n gebrek blijkt niet altijd uit wat mensen zeggen, maar des te duidelijker uit wat ze (niet) doen. Hoe vaak ontbreekt niet het verlangen om te excelleren? Wie kent niet de 9 tot 5 mentaliteit? Hoeveel mensen hebben geen “klik” met wat ze dagelijks aan werk verrichten?

In heel wat gevallen komt dat, omdat mensen niet op de goede plek in de organisatie zitten. Ze zijn dan naar aard en persoonlijkheid minder geschikt voor de functie of taak. Daar kan veel aan worden verbeterd, door de afstemming persoon-functie te verbeteren.

Verminderde motivatie

Er zijn ook heel wat mensen, bij wie in de loop der jaren de motivatie is verminderd. Dat kan meerdere oorzaken hebben, maar een van de belangrijkste is de manier waarop binnen organisaties met hen wordt omgegaan. Beperking van de inbreng, geen of nauwelijks verantwoordelijkheid, overdreven regelgeving, ja zelfs gebrek aan respect in de benadering.

Hoewel gebrek aan wil in veel organisaties een feit is, is het geen gegeven waar we niet onder uit kunnen komen. Sterker nog, als we beter resultaat willen, moeten we het niet zoeken in meer kennis of betere middelen, maar vooral in de toename van de wil. Wat kan er op tegen 100% van het personeel, dat zich voor 100% inzet? Een utopie?

Wij willen samen met u die uitdaging wel aangaan. Een “dreamteam” is ook bij u mogelijk! 

Bekijk hier ons aanbod voor team optimalisatie.